หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา
จัดสอบและอบรมนักศึกษา

ประกาศผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ "
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมต ...
2023-01-17 12:28:40
ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3,4,5,10,11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 01, 02, 03
ประกาศผลสอบซ่อม ครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่ ...
2023-01-06 13:08:09
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบพิเศษ) ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 16, 17, 18, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01, 02
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบพิเ ...
2022-12-26 11:06:12
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 4 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ ...
2022-12-16 17:30:53
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1 อบรมวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤศจิกายน 2565 ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ ...
2022-12-16 11:07:57
ข่าวย้อนหลัง