หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร
จัดสอบและอบรมบุคลากร

ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education 2024 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education 2024 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
21 มีนาคม 2567 15:37:30
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2) รอบอบรมในวันที่ 13, 14, 20, 21, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet และ Zoom
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2) ...
09 กุมภาพันธ์ 2567 10:49:45
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
ขอเชิญผู้ที่สนใจสแกน QR Code ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยา ...
02 มกราคม 2567 12:49:47
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            -  ผลอบรมบุคลากร (สายวิชาการ + สายสนับสนุนวิชาการ)&nb ...
02 พฤศจิกายน 2566 16:28:09
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 14, 15, 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
ประกาศ!!! ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยร ...
10 ตุลาคม 2566 12:11:19
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3)
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ...
13 กันยายน 2566 16:14:58
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3)
    ประกาศ เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลสำหรับบุ ...
26 กรกฏาคม 2566 16:53:42
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 20, 21, 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nbs ...
08 มิถุนายน 2566 12:52:06
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2)
        ประกาศ!....ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำห ...
08 มิถุนายน 2566 09:25:24
ประกาศ!!! เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 20, 21 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
ประกาศ!!! เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิท ...
02 พฤษภาคม 2566 11:02:37
ข่าวย้อนหลัง