หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education 2024 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education 2024 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
14 มีนาคม 2567 19:15:18
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 8
สถาบันภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ...
18 เมษายน 2566 16:55:41
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566  ...
11 เมษายน 2566 17:47:32
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ EVT ครั้งที่ 2
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบ EVT ครั้งที่ 2    &nbs ...
18 เมษายน 2566 17:21:38
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
สถาบันภาษา จัดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ...
18 เมษายน 2566 17:20:11
สถาบันภาษา เข้าร่วมงานสัมมนา "ITD Research Forum 2023 - Unlocking Trade for CLMVT : มุ่งสู่การค้าเพื่อนบ้านยุคใหม่"
สถาบันภาษา เข้าร่วมงานสัมมนา "ITD Research Forum 2023 - Unlocking Trade for CLMVT : มุ่งสู่การค ...
18 เมษายน 2566 17:22:51
ข่าวปัจจุบัน