หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ ด่วน ! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่จะจบภายในปี 2566 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศ ด่วน ! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่จะจบภายในปี 2566 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-03-01 16:54:12


ประกาศ ด่วน ! เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ที่จะจบภายในปี 2566 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี