หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะนักศึกษา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหา ...
14 พฤษภาคม 2567 19:18:53
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหา ...
14 พฤษภาคม 2567 19:16:16
สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งให้โอวาทและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ ...
03 พฤษภาคม 2567 18:20:13
สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมร่วมรับฟังคำชี้แจงก่อนการเดินทางนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมร่วมรับฟังคำชี้แจงก่อนการเดินทางนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ...
03 พฤษภาคม 2567 18:19:08
สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและมารยาทสากลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและมารยาทสากลในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ...
03 พฤษภาคม 2567 18:17:52
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต์ เชยประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต์ เชยประเสริฐ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ที่สอบ SSRU-TEP ผ่ ...
23 เมษายน 2567 18:51:48
ข่าวย้อนหลัง