รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
ตุลาคม 2566อบรมวันที่ 7, 8, 13, 14, 15 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56 - 6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 01200 / 200เต็มแล้วนะ
ตุลาคม 2566อบรมวันที่ 7, 8, 13, 14, 15 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56 - 6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0260 / 200ลงทะเบียน
ตุลาคม 2566อบรมวันที่ 7, 8, 13, 14, 15 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56 - 6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 030 / 200ลงทะเบียน
ตุลาคม 2566อบรมวันที่ 7, 8, 13, 14, 15 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56 - 6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 040 / 200ลงทะเบียน