รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
ธันวาคม 2566อบรมวันที่ 2,3,9,10,11 ธันวาคม 256 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 01200 / 200เต็มแล้วนะ
ธันวาคม 2566อบรมวันที่ 2,3,9,10,11 ธันวาคม 256 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 02200 / 200เต็มแล้วนะ
ธันวาคม 2566อบรมวันที่ 2,3,9,10,11 ธันวาคม 256 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 03200 / 200เต็มแล้วนะ
ธันวาคม 2566อบรมวันที่ 2,3,9,10,11 ธันวาคม 256 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 04200 / 200เต็มแล้วนะ
ธันวาคม 2566 อบรมวันที่ 2,3,9,10,11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 05200 / 200เต็มแล้วนะ
ธันวาคม 2566อบรมวันที่ 2,3,9,10,11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 06200 / 200เต็มแล้วนะ
มกราคม 2567อบรมวันที่ 13,14,20,21,27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00ห้อง 3148 ชั้น 4 อาคาร 31 สสสร.5 / 100ลงทะเบียน
ธันวาคม 2566อบรมวันที่ 2,3,9,10,11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 07177 / 200ลงทะเบียน