รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
มิถุนายน 2567อบรมวันที่ 1, 2, 3, 8, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 01176 / 200ลงทะเบียน
มิถุนายน 2567อบรมวันที่ 1, 2, 3, 8, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0212 / 200ลงทะเบียน
มิถุนายน 2567อบรมวันที่ 1, 2, 3, 8, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 033 / 200ลงทะเบียน
มิถุนายน 2567อบรมวันที่ 1, 2, 3, 8, 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6609.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 040 / 200ลงทะเบียน