รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 01128 / 200ลงทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0247 / 200ลงทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 033 / 200ลงทะเบียน
กุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 042 / 200ลงทะเบียน