รอบ ข้อมูล เวลา สถานที่ จำนวน ลงทะเบียน
เมษายน 2566อบรมวันที่ 1,2,7,8,9 เมยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 0185 / 200ลงทะเบียน
เมษายน 2566อบรมวันที่ 1,2,7,8,9 เมยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 020 / 200ลงทะเบียน
เมษายน 2566อบรมวันที่ 1,2,7,8,9 เมยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 030 / 200ลงทะเบียน
เมษายน 2566อบรมวันที่ 1,2,7,8,9 เมยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะนักศึกษารหัส 56-6509.00 - 16.00อบรม Online : Conference Room 040 / 200ลงทะเบียน