หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
03 กุมภาพันธ์ 2565 16:53:05

ประกาศผลอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 15-16, 22-23 และ 29 มกราคม 2565

    - ผลอบรมสายวิชาการ

    - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ