หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย รอบเดือนพฤศจิกายน 2564

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
25 พฤศจิกายน 2564 11:51:46

1. ผลอบรมบุคลากรสายวิชาการ .pdf

2. ผลอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ .pdf

3. ผลอบรมบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ .pdf

หมายเหตุ :  ผู้ที่มีผลสอบและอบรมเป็น I สามารถตรวจสอบรายละเอียดการแก้ I ได้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถามโทร 082-4451559, 02-1601223