หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการจัดสอบ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษา
กำหนดการจัดสอบ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 มิถุนายน 2566 11:12:22

คำถามที่นักศึกษาถามมากที่สุด 

  • กำหนดการจัดสอบ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษา

    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในปี 2565 ชื่อกลุ่มความรู้ การพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แนวทางการสอบ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษา โดยรวบรวมคำถามที่นักศึกษาถามมากที่สุด เพื่อสร้างสื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าใจการสอบ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษา