หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "งดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP" ในระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP อีกครั้งในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "งดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP" ในระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP อีกครั้งในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
20 พฤษภาคม 2566 17:26:56สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "งดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP" ในระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP อีกครั้งในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้