หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศ!!! เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 20, 21 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
ประกาศ!!! เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 20, 21 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
02 พฤษภาคม 2566 11:02:37


ประกาศ!!! เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 20, 21 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code สำหรับลงทะเบียนได้เลยนะคะ