หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 มิถุนายน 2567 16:22:14


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศการอบรมพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นบก.สส.) รุ่นที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ 5724 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา