หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
28 มิถุนายน 2567 17:08:53ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior
     ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior หัวข้อ Consumer Behavior theories ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และให้นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนการสอน ณ ห้อง 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา