หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 มิถุนายน 2567 16:38:40


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior

    ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Consumer Behavior และหัวข้อ Meeting Global Challenges  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจีน) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และให้นักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนการสอน ณ ห้อง 3143 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา