หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6, 7, 13, 14 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง) อบรมในรูปแบบ Online
ปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6, 7, 13, 14 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง) อบรมในรูปแบบ Online

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
05 มิถุนายน 2567 16:41:36


เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในองค์กรนานาชาติในยุค AI” รุ่นที่ 3 ในวันที่ 6, 7, 13, 14 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 5 วัน (30 ชั่วโมง) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet (ลิงก์การเข้าห้องอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ลิงก์ https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining