หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมกรอบอัตรากำลังและข้อบังคับ 42 (6)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมกรอบอัตรากำลังและข้อบังคับ 42 (6)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 เมษายน 2567 16:37:43


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมกรอบอัตรากำลังและข้อบังคับ 42 (6)
     ในวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และนางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม เข้าร่วมการเข้าร่วมการประชุมกรอบอัตรากำลังและข้อบังคับ 42 (6) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม จัดในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet