หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education 2024 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education 2024 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 มีนาคม 2567 15:37:30


ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน Higher Education 2024 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารอบอบรมวันที่ 2, 3, 9, 10, 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.00 . อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

        
- ผลอบรมสายวิชาการ
       
- ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ
       
- ผลอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)