หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2) รอบอบรมในวันที่ 13, 14, 20, 21, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet และ Zoom
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2) รอบอบรมในวันที่ 13, 14, 20, 21, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet และ Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
09 กุมภาพันธ์ 2567 10:49:45


ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2) รอบอบรมวันที่ 13, 14, 20, 21, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet และ Zoom
    - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ
    - ผลอบรมสายวิชาการ
    - ผลอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา