หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
02 มกราคม 2567 12:49:47


ขอเชิญผู้ที่สนใจสแกน QR Code ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 2 รอบอบรมวันที่ 13, 14, 20, 21, 27 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-16.00 น. จำนวน 30 ชั่วโมง