หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
02 พฤศจิกายน 2566 16:28:09


            -  ผลอบรมบุคลากร (สายวิชาการ + สายสนับสนุนวิชาการ)

            -  ผลอบรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา