หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามผลแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามผลแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
17 ตุลาคม 2566 18:50:11


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมติดตามผลแผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3
   ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ประชุมติดตามผล แผนบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันภาษา ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4