หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน ถึง วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศ
สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน ถึง วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 พฤศจิกายน 2566 10:46:46


สถาบันภาษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

      ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน ถึง วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจีน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หัวข้อ "Language learning strategies , learning in acafemic context " หัวข้อ "Course introduction, Describing event, Talking about yourself" และ หัวข้อ "Describing details, events, objects , Academic Listening " จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom