หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 พฤศจิกายน 2566 11:36:24ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2566
     วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5