หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 พฤศจิกายน 2566 11:42:28


สถาบันภาษา  เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567
       ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.  สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และ นายศิวกรณ์ ดาด้วง เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 จัดประชุมโดยกองนโยบายและแผนผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet