หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 14, 15, 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 14, 15, 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
10 ตุลาคม 2566 12:11:19

ประกาศ!!! ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 14, 15, 21 และ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code สำหรับลงทะเบียนด้านล่างได้เลยค่ะ