หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3, 9 กันยายน 2566 ครั้งที่ 1โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3, 9 กันยายน 2566 ครั้งที่ 1โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 กันยายน 2566 10:22:05ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3, 9 กันยายน 2566 ครั้งที่ 1โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01