หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3)
ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
13 กันยายน 2566 16:14:58


ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3) รอบอบรมวันที่ 26, 27 สิงหาคม และ 2, 3 กันยายน พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom                

      
-  บุคลากรสายวิชาการ

      -  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

      -  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา