หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 1, 2, 8, 9 และ 15 กรกฎาคม 2566 ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01 และ 02
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 1, 2, 8, 9 และ 15 กรกฎาคม 2566 ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01 และ 02

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
07 สิงหาคม 2566 15:45:56


ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 2 อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  รอบอบรม วันที่ 1, 2, 8, 9 และ 15 กรกฎาคม 2566  ระบบดิจิตอล ออนไลน์ ห้อง Conference 01 และ 02