หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3)
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
26 กรกฏาคม 2566 16:53:42

    ประกาศ เชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 3) รอบอบรมวันที่ 12, 13, 14, 19 และ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนอบรมด้านบนได้เลยค่ะ