หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 12 อบรมในวันที่ 3,4,5,10 และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 12 อบรมในวันที่ 3,4,5,10 และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
21 มิถุนายน 2566 10:07:47


ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 12 อบรมในวันที่ 3,4,5,10 และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566