หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 20, 21, 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 13, 20, 21, 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
08 มิถุนายน 2566 12:52:06


ประกาศผลอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่  13, 20, 21 27 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดย : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     - ผลอบรมสายวิชาการ

     - ผลอบรมสายสนับสนุนวิชาการ

     - ผลอบรมนักศึกษาปริญญาเอก

     - ผลอบรมนักศึกษาปริญญาโท