หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 22, 23, 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3 และ รอบอบรม วันที่ 11, 12, 13, 20 และ 21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1
ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรม วันที่ 22, 23, 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3 และ รอบอบรม วันที่ 11, 12, 13, 20 และ 21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
07 มิถุนายน 2566 19:37:07


ประกาศผลสอบซ่อมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

    -  รอบอบรม วันที่ 22, 23, 29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 3 

    -  รอบอบรม วันที่ 11, 12, 13, 20 และ 21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1