หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
08 มิถุนายน 2566 09:25:24


        ประกาศ!....ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รุ่นที่ 2)  รอบอบรมวันที่ 17, 18, 24 และ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ