หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของสถาบันภาษา
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของสถาบันภาษา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-05-25 17:46:36สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของสถาบันภาษา
       ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดการประชุมมอบนโยบายของสถาบันภาษาให้กับบุคลากรของสถาบันภาษา เพื่อรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและมอบหมายงานให้กับบุคลากรของสถาบันภาษา ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4