หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีการใช้ห้องสอบที่ 3142 และห้องสอบที่ 3147 ในการ จัดสอบ ก.พ. ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP อีกครั้งในวันที่ 31 พฤษ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีการใช้ห้องสอบที่ 3142 และห้องสอบที่ 3147 ในการ จัดสอบ ก.พ. ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP อีกครั้งในวันที่ 31 พฤษ

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-05-23 13:42:05


สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งดการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีการใช้ห้องสอบที่ 3142 และห้องสอบที่ 3147 ในกาจัดสอบ ก.พ. ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดให้สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP อีกครั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป