หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-05-18 10:53:23สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)


       ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 09.45 น. สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้มอบหมายให้บุคลากรของสถาบันภาษา เข้าร่วมการกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนาสื่อฯ SSRU-TEP สถาบันภาษา ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet