หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มิถุนายน 2566
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มิถุนายน 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
15 พฤษภาคม 2566 09:56:09???????? ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 12 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเดือน มิถุนายน 2566 อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10 และ 11 มิถุนายน 2566 เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 2 มิถุนายน 2566 ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/