หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 10 อบรมในวันที่ 22,23,29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 10 อบรมในวันที่ 22,23,29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-05-12 18:22:18


ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี "การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ" รุ่นที่ 10 อบรมในวันที่ 22,23,29,30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566