หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา ได้ถ่ายทำวีดีโอแนะนำการสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา ได้ถ่ายทำวีดีโอแนะนำการสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
20 พฤษภาคม 2566 11:53:25


สถาบันภาษา ได้ถ่ายทำวีดีโอแนะนำการสอบภาษาอังกฤษ (SSRU-TEP) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


      ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบัน มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ สุขสกุล นางสาวทิพวรรณ ปรีชามารถ และนางสาวปภัสสร ทะวงษา ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอแนะนำการสอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องสอบ 3142 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจการสอบ SSRU-TEP