หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566
ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
12 เมษายน 2566 16:02:56


ประกาศ ผลสอบซ่อม อบรมภาษาอังกฤสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอระบบดิจิตอล ออนไลน์

      -  รอบอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ครั้งที่ 4 ห้อง Conference 01, 02 

     -  รอบอบรมเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษครั้งที่ 4 ห้อง Conference 01

                         **************************************************************************
     
-  รอบอบรมเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 ห้อง Conference 01
     
-  รอบอบรมเดือน มีนาคม 2566 รอบพิเศษครั้งที่ 1 ห้อง Conference 01