หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของสถาบันภาษา
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของสถาบันภาษา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
18 เมษายน 2566 17:03:05


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายของสถาบันภาษา

       ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จัดประชุมมอบนโยบายของสถาบันภาษาให้กับบุคลากรของสถาบันภาษา เพื่อรับทราบนโยบายและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและมอบหมายงานให้กับบุคลากรของสถาบันภาษา ณ ห้องประชุม 3143 อาคาร 31 ชั้น 4