หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01,02 และ รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษ อบรมวันที่ 18,19,20,25,26 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อบรมวันที่ 4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01,02 และ รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษ อบรมวันที่ 18,19,20,25,26 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
14 มีนาคม 2566 16:24:01ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566  อบรมวันที่  4,5,11,12,18 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01,02 และ รอบอบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รอบพิเศษ อบรมวันที่ 18, 19, 20, 25, 26 กุมภาพันธ์ 2566 ห้อง Conference 01