หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมบุคลากร > ประกาศ ! เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศ ! เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
12 มีนาคม 2566 18:16:03      ประกาศ ! สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรอบอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกดิจิทัล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบอบรมวันที่ 18, 19 25 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนอบรมได้เลยค่ะ