หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดสอบ SSRU-TEP Version 4.1 (ใหม่) ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันภาษา จัดสอบ SSRU-TEP Version 4.1 (ใหม่) ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-03-01 09:46:49

สถาบันภาษา จัดสอบ SSRU-TEP Version 4.1 (ใหม่) ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


    ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดสอบ SSRU-TEP Version 4.1 (ใหม่) ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อสอบจะประกอบด้วย 4 Part คือ Listening, Reading, Grammar and Structure, Vocabulary แบ่งผลสอบออกเป็นแต่ละ Part และมีผลคะแนนรวม โดยเริ่มใช้ข้อสอบ SSRU-TEP Version 4.1 เป็นวันแรก และยกเลิกใช้ข้อสอบชุดเก่า จุดเด่นของข้อสอบ SSRU-TEP Version 4.1 ข้อสอบชุดใหม่นี้มีจุดเด่น คือ สามารถป้องกันการทุจริตในการทำข้อสอบได้ และสามารถแบ่งผลสอบออกเป็นแต่ละ Part แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้สอบในแต่ละด้าน จัดสอบ SSRU-TEP Version 4.1 (ใหม่) ณ ห้องสอบ 3142 อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา