หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
23 กุมภาพันธ์ 2566 17:28:47


ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

      ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13. 00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และนางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีนายศิวกรณ์ ดาด้วง และนางสาวทิพวรรณ ปรีชามารถ เป็นผู้ควบคุมการสอบ ณ ห้อง 208 อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม