หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา จัดการฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ของนักศึกษาทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
สถาบันภาษา จัดการฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ของนักศึกษาทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-03-01 12:34:05

สถาบันภาษา จัดการฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ของนักศึกษาทุนนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

      ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. สถาบันภาษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้จัดการฝึกซ้อมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ของนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็น Chairman ณ Main Training Room 3148 สถาบันภาษา อาคาร 31 ชั้น 4 และระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet