หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม “การรวบรวมข้อมูลและความต้องการ (Get Requirement) ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (EVT) สำหรับหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษา”
สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม “การรวบรวมข้อมูลและความต้องการ (Get Requirement) ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (EVT) สำหรับหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษา”

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2023-02-18 17:26:15

สถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม “การรวบรวมข้อมูลและความต้องการ (Get Requirement) ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (EVT) สำหรับหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษา”
      วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐณิชา วิทยาถาวร และนางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม เข้าร่วมประชุม “การรวบรวมข้อมูลและความต้องการ (Get Requirement) ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (EVT) สำหรับหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันภาษา” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  และร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานกับทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ