หน้าหลัก > ข่าว > จัดสอบและอบรมนักศึกษา > ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 03 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Zoom
ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2" อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 03 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Zoom

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
31 มกราคม 2566 17:58:46


ประกาศผลสอบซ่อมครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี "ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ รุ่นที่ 2 " อบรมวันที่ 3, 4, 5, 10, 11 ธันวาคม 2565 ห้อง Conference 03 อบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Zoom