หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)
สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
19 มกราคม 2566 17:41:05


สถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)


    ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 - 10.30 น. สถาบันภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้มอบหมายให้บุคลากรของสถาบันภาษา เข้าร่วมการกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet