หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุคลากรสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สสสร
2022-12-27 18:39:47


บุคลากรสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จากการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2565 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ในนามของบุคลากรสถาบันภาษา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้